Even voorstellen: Gebiedscontract Midden-Noord

Beheer en onderhoud ‘Midden-Noord’

Welkom bij de website van het Gebiedscontract Midden-Noord! We beheren en onderhouden in opdracht van de provincie Noord-Holland vaarwegen, wegen, bruggen, groen, gebouwen en terreinen in het gebied ‘Midden-Noord’. Voluit heten we dan ook ‘Gebiedscontract Midden-Noord’. Het gebied Midden-Noord staat voor Alkmaar en omstreken, en West-Friesland.

De Combinatie is een 10-jarige samenwerking tussen de bedrijven BAM, Equans en Krinkels. Samen bundelen we tot april 2027 de krachten in het beheer en het onderhoud van provinciale eigendommen.

Denk bijvoorbeeld aan asfaltwerkzaamheden, het maaien van bermen, gladheidsbestrijding of het herstellen van storingen aan verkeerslichten. Bovendien brengen we adviezen uit om het functioneren en presteren van het gebied te verbeteren. Zodat het gebied steeds beter voldoet aan de wensen en behoeften die bewoners, bedrijven en weggebruikers eraan stellen. Op deze site vertellen we u graag meer over onze rol en functie en de toegevoegde waarde die dat u biedt.

Projectpartners

Contractondertekening

Contractondertekening

Ondertekening van het Gebiedscontract Midden-Noord

Beknopte scope van het project

Het uitvoeringsteam, dat bestaat uit BAM, Equans en Krinkels, is voor het gebied Midden-Noord (Alkmaar en omstreken en West Friesland) de komende 10 jaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van:

  • de provinciale (vaar)wegen;
  • (beweegbare) bruggen;
  • sluizen;
  • groen;
  • gebouwen, terreinen;
  • OV/VRI’s;
  • incidentenmanagement en gladheidsbestrijding.