Contact

Hebt u vragen over de werkzaamheden die uitgevoerd worden door de Combinatie binnen het werkgebied dan kunt u contact opnemen met:

Servicepunt Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)
E-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Open: maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 17.00 uur

Voor dringende zaken kunt u ook buiten kantoortijden bellen; u wordt dan doorgeschakeld naar de telefonische meldingsdienst

Studenten

Ben jij op zoek naar een stageplaats of afstudeeropdracht op het vlak van Asset Management bij een divers en internationaal actieve combinatie?

Afstudeerders werken aan nieuwe ideeën en onderzoeken, die vaak een toepassing in de praktijk vinden.

Stagiair(e)s draaien mee in de dagelijkse werkzaamheden om kennis te maken met hun vakgebied in de praktijk. Je wordt daarbij begeleid door ervaren collega’s.

Mocht je interesse hebben of op zoek zijn naar een stage- of afstudeerplek neem dan gerust contact met ons op via gbcmiddennoord@bam.com dan kijken we samen wat de mogelijkheden voor je zijn. 

Lokale ondernemers

Wij stimuleren de inzet van regionaal en lokaal actieve ondernemers vanuit het belang voor de plaatselijke economie en het borgen van kennis en ervaring binnen het gebied waarin wij werkzaam zijn. We hebben daarom voor een deel van onze werkzaamheden lokale partijen aan ons gebonden.

Wanneer u denkt dat uw bedrijf ook een meerwaarde kan leveren binnen het werkzame gebied dan kunt u uw interesse kenbaar maken via gbcmiddennoord@bam.com.

(Semi) overheid

Onze combinatie werkt voorspelbaar en transparant (samen) en heeft een proactieve rol in de omgeving van het projectgebied. Ons doel is het minimaliseren van de hinder voor burgers, gebruikers, milieu en andere belanghebbenden waardoor klachten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Wij nemen daarom deel aan verschillende overlegstructuren, zodat we stakeholders tijdig kunnen informeren. Er vindt afstemming plaats met raakvlakprojecten en evenementen binnen onze invloedsfeer. Daarbij houden we rekening met verschillende planningen. De focus ligt hierbij op de samenwerking met de 14 gemeenten in het gebied en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via gbcmiddennoord@bam.com. Onze omgevingsmanager zal u dan benaderen.