Oeverproject Hoornsevaart

Op meerdere locaties langs de vaarweg vervangen en verstevigen wij de oeverconstructie (veel houten beschoeiingen). De vaarweg loopt vanaf de Hoornsevaart in Alkmaar, langs de Huigendijk (N508) en Rustenburg tot aan Ursem. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het nodig om tijdelijk het aanwezige riet en de aanlegsteigers weg te halen. Deze worden later teruggeplaatst. Ook leggen wij faunavoorzieningen aan onder 2 bruggen zodat dieren veilig langs de oever naar de andere kant van de weg kunnen. De voorbereidende werkzaamheden zijn onlangs gestart aan de kant van de Hoornsevaart. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in mei 2021 afgerond.

Werkzaamheden aan oevers langs Huigendijk/Huigenvaart

Vanaf donderdag 24 september 2020 tot en met dinsdag 29 september maaien wij het riet langs de noordelijke oevers van de Huigenvaart op het gedeelte tussen de Middenweg en Oterlekerweg. De maaiwerkzaamheden vinden plaats vanaf de weg en berm.

Voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden vindt een ecologische schouw plaats om te voorkomen dat wij broedende vogels storen.

Aansluitend herstellen en vervangen wij onderdelen van de damwandbeschoeiing. Deze werkzaamheden vinden plaats van woensdag 30 september tot en met eind november 2020 en worden veelal vanaf een ponton op het water uitgevoerd.

Alle bovenstaande werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7:00 en 19:00 uur.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden en omleidingsroutes zijn te volgen via Twitter (@ProvincieNH) en Facebook (@AlkmaarNH). 

Wanneer van donderdag 24 september 2020 - 07:00 tot dinsdag 29 september 2020 - 19:00