Voorbereiding onderhoudswerkzaamheden oevers Hoornse Vaart

In november 2020 starten wij naar verwachting met onderhoudswerkzaamheden aan de oevers langs de Hoornse Vaart ter hoogte van kilometerering 0.8, 1.2 en 1.75. Voordat deze werkzaamheden plaats kunnen vinden is het nodig om voor die tijd proeven uit te voeren en kabels en leidingen op te zoeken.

Voordat wij beginnen met het vervangen van de damwanden voeren we proeven uit. Op 28 augustus brengen wij op een drietal locaties op de Hoornse Vaart tussen de Frieseweg en de Herenweg trillend damwanden aan die wij daarna ook weer trillend er uit trekken. Wij werken hierbij vanaf een ponton op het water. Ondanks dat wij de damwanden trillend aanbrengen kunt u overdag (geluid)overlast ervaren van deze werkzaamheden. Wij stellen alles in het werk om deze overlast tot een minimum te beperken en vragen uw begrip voor deze werkzaamheden.

Van 31 augustus tot en met 18 september gaan we vanaf het water en de kade kabels en leidingen opzoeken. Op het water vaart een kleine boot en op de kade wordt er handmatig gegraven. De overlast van deze werkzaamheden is beperkt.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via Twitter (@ProvincieNH).

Wanneer van maandag 31 augustus 2020 tot vrijdag 18 september 2020