(Semi)overheid

Onze combinatie werkt voorspelbaar en transparant (samen) en heeft een proactieve rol in de omgeving van het projectgebied. Ons doel is het minimaliseren van de hinder voor burgers, gebruikers, milieu en andere belanghebbenden waardoor klachten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Wij nemen daarom deel aan verschillende overlegstructuren, zodat we stakeholders tijdig kunnen informeren. Er vindt afstemming plaats met raakvlakprojecten en evenementen binnen onze invloedsfeer. Daarbij houden we rekening met verschillende planningen. De focus ligt hierbij op de samenwerking met de 14 gemeenten in het gebied en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via gbcmiddennoord@bam.com. Onze omgevingsmanager zal u dan benaderen.