Verbeteren doorstroming en veiligheid Provincialeweg (N242) in Heerhugowaard

De provincie Noord-Holland start met de uitvoering van maatregelen die de doorstroming en veiligheid op en rond de Provincialeweg (N242) in Heerhugowaard verbeteren. De 1e fase van dit project vindt plaats van 1 november tot en met 9 december 2017, ’s avonds en ’s nachts tussen 20.00 uur en 05.00 uur.

De werkzaamheden gaan gepaard met (gedeeltelijke) afsluitingen en omleidingen.

1e Fase werkzaamheden: 1 november t/m 9 december 2017 ’s avonds en ‘s nachts

Om de doorstroming te verbeteren legt de provincie op het kruispunt van de N242/N504 een extra rijbaan voor rechts afslaand verkeer aan naar de N242.

De bushalte aan de westzijde van de N242 (na de kruising N242/N504) wordt ongeveer 180 meter in zuidelijke richting verplaatst. De nieuwe bushalte komt ter hoogte van de Schoutenbosweg.

Ook de fiets- en voetgangersoversteek ter hoogte van de Schoutenbosweg wordt aangepast. Fietsers en voetgangers kunnen de bushalte hierdoor veiliger bereiken. 

Afsluitingen kruising N242/N504

Van woensdagavond 1 november 2017 tot en met zaterdagochtend 9 december 2017 zijn er afsluitingen en omleidingen op de kruising N242/N504. De omleidingen gelden voor gemotoriseerd verkeer alleen ’s avonds en ’s nachts, van maandag tot en met zaterdagochtend tussen 20.00 en 05.00 uur. Voor fietsers gelden de omleidingen ook overdag. Het gemotoriseerde verkeer ondervindt overdag geringe hinder van de werkzaamheden. ’s Avonds en ’s nachts is enige overlast van omleidingen mogelijk. Daarnaast kan geluidshinder voorkomen. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Omleidingsroutes

Tijdens de afsluitingen gelden de onderstaande omleidingsroutes.

Deze afsluitings- en omleidingsdata zijn onder voorbehoud; weersomstandigheden kunnen een rol spelen tijdens de uitvoering. De begin- en einddatum van de werkzaamheden wijzigen niet. Actuele informatie staat op de website N242 Verbeteren doorstroming Provincialeweg.

Fietsers en voetgangers, 1 november t/m 9 december

De weergegeven omleidingsroute voor fietsers en voetgangers geldt voor de gehele werkperiode, ’s nachts én overdag.

Vanaf de N242 worden fietsers ter hoogte van Hotel & Restaurant Babylon omgeleid via Pannekeetweg, Langebalkweg richting de Oosterlijke Randweg en vice versa.

Gemotoriseerd verkeer: gedeeltelijke afsluiting 1 t/m 12 november, 16 t/m 17 november en 27 november t/m 9 december.

De rijbaan is alleen in noordoostelijke richting normaal toegankelijk. De weergegeven omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer geldt van maandag t/m zaterdagochtend tussen 20:00 en 05:00 uur.

Vanaf de N242 richting de N504 wordt gemotoriseerd verkeer omgeleid in Noordoostelijke richting tot aan de Smuigelweg waarna men via de (oude) Provincialeweg de route kan vervolgen richting de N504.

Vanaf de N504 richting de N242 wordt gemotoriseerd verkeer omgeleid via de (oude) Provincialeweg  richting het Verlaat naar de Middenweg richting de Pannekeetweg de route via de N242 te vervolgen.

Gemotoriseerd verkeer: volledige afsluiting 13 t/m 15 november en 20 t/m 25 november

De weergegeven omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer geldt van maandag t/m zaterdagochtend tussen 20.00 en 05.00 uur.

Vanaf de N242 richting de N504 wordt gemotoriseerd verkeer omgeleid via de Pannekeetweg richting de Middenweg. Vanaf daar loopt de omleidingsroute via het Verlaat en de Smuigelweg waarna men via de (oude) Provincialeweg de route kan vervolgen richting de N504 en vice versa.

Fase 2: voorjaar 2018

De tweede fase van de werkzaamheden vindt pas komend jaar plaats.

Parallelweg en fietspad Roskamsluis-Smuigelweg

In het voorjaar van 2018 start de provincie met de werkzaamheden aan de parallelweg N242 (de ‘oude’ Provincialeweg) tussen de Roskamsluis en de Smuigelweg. Deze parallelweg wordt versmald naar 5,5m. Ook wordt de berm verbreed. Zowel de parallelweg als het fietspad krijgen een nieuwe laag asfalt en wegmarkering. Daarnaast past de provincie de aansluitingen van bestaande inritten op de hoofdrijbaan aan.

Snelheidsremmende plateaus

Op de Waarddijk Noord en de Laanweg legt de provincie 2 plateaus aan om de snelheid eruit te halen. Dit verbetert de veiligheid voor fietsers, voetgangers en overstekend landbouwverkeer.

Vragen?

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.