Nachtwerkzaamheden N242 Heerhugowaard afgerond

De provincie Noord-Holland is gestart met de uitvoering van maatregelen die de doorstroming en veiligheid op en rond de Provincialeweg (N242) in Heerhugowaard verbeteren. De afgelopen weken heeft de Combinatie hiervoor werkzaamheden uitgevoerd op de kruising van de N242 en N504 bij Heerhugowaard. De werkzaamheden zijn in de afgelopen weken voorspoedig verlopen, waardoor de weg eerder vrij kon worden gegeven voor het verkeer.Om de doorstroming te verbeteren is er op het kruispunt een extra rijbaan gerealiseerd voor rechts afslaand verkeer naar de N242. De bushalte aan de westzijde van de N242 (na de kruising N242/N504) is in zuidelijke richting verplaatst. De nieuwe bushalte ligt nu circa 180 meter zuidelijker, ter hoogte van de Schoutenbosweg. Ook de fiets- en voetgangersoversteek ter hoogte van de Schoutenbosweg is aangepast. Fietsers en voetgangers kunnen de nieuwe bushalte hierdoor veiliger bereiken.

Fase 2: voorjaar 2018

In het voorjaar van 2018 wordt de 2e fase van dit project uitgevoerd. Op hoofdlijnen vinden er dan de volgende werkzaamheden plaats:

  • Parallelweg en fietspad Roskamsluis-Smuigelweg
    In het voorjaar van 2018 start de provincie met de werkzaamheden aan de parallelweg N242 (de ‘oude’ Provincialeweg) tussen de Roskamsluis en de Smuigelweg. Deze parallelweg wordt versmald naar 5,5m. Ook wordt de berm verbreed. Zowel de parallelweg als het fietspad krijgen een nieuwe laag asfalt en wegmarkering. Daarnaast past de provincie de aansluitingen van bestaande inritten op de hoofdrijbaan aan.

  • Snelheidsremmende plateaus
    Op de Waarddijk Noord en de Laanweg legt de provincie 2 plateaus aan om de snelheid eruit te halen. Dit verbetert de veiligheid voor fietsers, voetgangers en overstekend landbouwverkeer.

Vragen?

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.