Bermverlaging provinciale wegen in volle gang

De Combinatie verricht namens de provincie Noord-Holland werkzaamheden aan de bermen langs de N241 t/m N244 en de N512. De bermen worden verlaagd om wateroverlast te verhelpen en daarmee de veiligheid van de weggebruikers te borgen.

Door begroeiing van de bodem zijn diverse wegbermen langs de provinciale wegen in de loop der jaren hoger komen te liggen dan het wegdek. De kans op wateroverlast bij hevige neerslag is dan groter waardoor er verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan. Om het hemelwater weer goed af te kunnen voeren, worden er momenteel diverse bermen verlaagd met behulp van speciale machines. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede en verlengt dit tevens de levensduur van het asfalt.

Onder begeleiding van een rijdende afzetting worden de bermen met enkele centimeters verlaagd door een speciale freesmachine. Hierdoor kan het hemelwater weer beter afstromen richting de sloten en greppels.  Deze werkzaamheden van de Combinatie duren naar verwachting nog tot en met vrijdag 2 februari.

Vragen?

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.