Werkzaamheden aan de Parallelweg en het fietspad Roskamsluis-Smuigelweg (voorjaar 2018)

Luchtfoto N242

In opdracht van de provincie Noord-Holland gaat de Combinatie GBC Midden-Noord in het voorjaar van 2018 van start met de werkzaamheden aan de parallelweg N242, lokaal ook bekend als de ‘oude’ provinciale weg tussen de Roskamsluis en de Smuigelweg. Ter voorbereiding op het project was er op 15 februari een inloopavond georganiseerd. Tijdens deze inloopavond kon men in gesprek met de Combinatie en de provincie en werden omwonenden persoonlijk geïnformeerd over deze werkzaamheden.

Inloopavond 15 februari 2018

Inloopavond 15 februari in Hotel Restaurant De Buizerd.

Verbeteren van de verkeersveiligheid

De parallelweg weg wordt versmald naar 5,5m, waarbij de berm wordt verbreed. Deze wegversmalling  ontmoedigt het (te) snel rijden.  Zowel de parallelweg als het fietspad worden van een nieuwe asfaltlaag en wegmarkering voorzien. Daarnaast worden de aansluitingen van bestaande inritten op de hoofdrijbaan aangepast.

Snelheidsremmende plateaus

Op de Waarddijk-Noord en de Laanweg legt de Combinatie twee plateaus aan. Deze snelheidsremmende plateaus zijn bedoeld om de veiligheid voor het overstekende landbouwverkeer, evenals voor fietsers en voetgangers, te verbeteren.

Groenonderhoud

De populieren tussen de Laanweg en de (oude) Provincialeweg zijn in slechte staat. Dit levert een mogelijk gevaarlijke  situatie op voor de omgeving. Daarom zal een deel van deze bomen voorafgaand aan bovengenoemde werkzaamheden worden verwijderd. Hierbij wordt rekening gehouden met nesten van broedende vogels.

Samenwerking

De provincie heeft de plannen samen met de omliggende gemeenten en het waterschap ontwikkeld.

Planning

Voor de aankomende werkzaamheden in april en mei vindt u hieronder de planning.

Week 14 en 15

De provincie verricht vanaf dinsdag 3 april t/m vrijdag 13 april 2018 werkzaamheden aan het fietspad op de (oude) Provincialeweg N242 tussen de Smuigelweg en de Spoorstraat. Op werkdagen van 06.00 tot 18.00 uur worden onder meer de oude asfaltlaag verwijderd en de nieuwe asfaltlaag aangebracht inclusief de belijning.

Week 16, 17 en 18

Vanaf maandag 16 april t/m vrijdag 4 mei 2018 verricht de provincie werkzaamheden aan de rijbaan op de (oude) Provincialeweg N242 tussen de Smuigelweg en de Spoorstraat. Op werkdagen van 06.00 tot 18.00 uur worden onder meer de oude asfaltlaag verwijderd, de rijbaan versmald en de nieuwe asfaltlaag aangebracht inclusief belijning. Daarnaast wordt er ook een plateau ter hoogte van de Laanweg aangelegd.

Week 19 en 20

In de nachten van maandag 7 mei t/m vrijdag 18 mei 2018 wordt er een plateau aangelegd ter hoogte van de Waarddijk-Noord op de (oude) Provincialeweg N242 tussen de Smuigelweg en de Spoorstraat. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 20.00 tot 05.00 uur.

In verband met Hemelvaartsdag worden er op donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei geen werkzaamheden verricht.

Bereikbaarheid

Omleiding week 14 en 15

Tijdens de werkzaamheden van 3 t/m 13 april 2018 is het fietspad niet toegankelijk. Het fietsverkeer wordt in deze periode over de rijbaan geleid. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid, enkel bestemmingsverkeer wordt doorgelaten. Het verkeer dat niet over de N242 rijdt, zal worden omgeleid via het traject van de Waarddijk –Laanweg

Omleiding week 14 en 15 2018

Omleidingsroute doorgaand verkeer. Fietsers worden in deze periode over de rijbaan van de oude provinciale weg geleid.

Omleiding week 16, 17 en 18

Tijdens de werkzaamheden van 16 april t/m 4 mei 2018 wordt het doorgaand verkeer omgeleid(conform bovenstaande afbeelding), enkel bestemmingsverkeer wordt doorgelaten. Het is mogelijk dat bestemmingsverkeer op werkdagen enige hinder ondervindt wanneer er gewerkt wordt ter hoogte van de in- en uitritten. Het fietsverkeer kan vanaf deze periode wel gebruik maken van het nieuwe fietspad.

Omleiding week 19 en 20

Tijdens de werkzaamheden van 7 t/m 18 mei 2018 wordt het doorgaand verkeer in de nachten omgeleid. Het gemotoriseerd verkeer alsmede het fietsverkeer heeft overdag normale doorgang over de wegen.

Omleiding week 19 en 20 2018 wegverkeer

Omleidingsroute auto’s, vrachtwagens en landbouwvoertuigen (over de N242) week 19 en 20.

Omleiding week 19 en 20 2018 fietsverkeer

Omleidingsroute fietsverkeer week 19 en 20.

Vragen?

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.