Rekervlotbrug: werkzaamheden eerder gereed

16 maart 2018

Het preventief onderhoud aan de Rekervlotbrug over het NH-Kanaal te Bergen is ruimschoots eerder klaar. Het werk zou ook vrijdag 16 maart 2018 nog in beslag nemen, maar is op donderdag succesvol afgerond.

Weer volledig toegankelijk

De Combinatie en de Provincie hebben alles in het werk gesteld om de hinder tot een minimum te beperken. De stremming voor de scheepvaart is opgeheven, evenals de omleiding voor fietsers en voetgangers.

Met de afgeronde preventieve werkzaamheden zijn met name storingsgevoelige brugdelen vervangen en/of hersteld. Dit onderhoud was noodzakelijk om de brug in bedrijf te houden totdat het definitieve, grootschalige herstelwerk kan worden uitgevoerd. Dit definitieve  herstelwerk vindt naar verwachting pas eind 2018 plaats.

Rekervlotbrug

Vragen?

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.