Duo-interview: 'We zijn de Haarlemmerolie in het gebiedscontract'

Kristel van Boxel en Hellas Schelleman

Kristel van Boxel en Hellas Schelleman

Beiden zijn omgevingsmanager, beiden vrouw en samen bundelen ze de krachten in het gebiedscontract Midden-Noord. De één vanuit de opdrachtnemer, de ander vanuit de provincie. Kristel van Boxel en Hellas Schelleman vertellen over hun rol als omgevingsmanager.

Wat zijn de uitdagingen in het gebiedscontract Midden-Noord?

'Voornamelijk dat er op veel plekken tegelijk werkzaamheden worden uitgevoerd', zegt Kristel. 'Er zijn om te beginnen veel kleine projecten waar je van op de hoogte moet zijn. Daarnaast zijn er de grotere (onderhoud)projecten waarbij afstemming met de stakeholders en provincie nodig is en de calamiteiten op provinciale wegen die er soms bijkomen. Naast dat alles heb je dan nog de reguliere klachten of vragen en plannen die je aan het schrijven bent. Dat alles maakt het heel leuk en divers, maar ook druk en dat is wel de voornaamste uitdaging.'

Hellas vult aan. 'Een gebiedscontract is voor iedereen een nieuw fenomeen. In het begin ben je dan ook nog op zoek naar hoe je zoiets het beste aanpakt. Het is voornamelijk een opeenstapeling van veel kleine projecten. Onderhoud aan een rotonde kun je eigenlijk als een klein project beschouwen.'

'Voor ons zit de uitdaging erin om 10 jaar lang als beide partijen goed samen te werken. Kristel en ik zijn wel de Haarlemmerolie van het contract', glimlacht Hellas. 'Wij kunnen het goed met elkaar vinden én kunnen elkaar ook goed vinden. Iets wat heel prettig in de samenwerking is, is dat we elkaar gewoon kunnen bellen en zeggen: ‘Er is een probleem’. Om dan vervolgens samen tot een oplossing te komen.'

Wat is het verschil tussen projecten en het gebiedscontract?

'De werkzaamheden zijn enorm gevarieerd, nog meer dan bij een project', aldus Hellas. 'Het gaat letterlijk om het afzetten van een rotonde en om het draaien van asfalt. Maar ook over hekjes, heggetjes, wateroverlast, strooien, maaien of omleidingsroutes. De uitdaging voor de opdrachtnemer is om de hoeder van het areaal te zijn en te worden. Aan ons, als IPM-team, de taak om hen daarin te begeleiden, goed in het zadel te helpen en om de processen op orde te krijgen.'

'Je werkt hier in een project met een looptijd van 10 jaar, niet van een aantal maanden waarna je klaar bent', licht Kristel toe. 'Je bouwt echt een relatie op. De samenwerking met de provincie als opdrachtgever is ook anders bij een gebiedscontract. Soms voel ik me bijna een provinciemedewerker, omdat ik nu ondertussen al redelijk goed weet hoe het bij de provincie werkt. Dat had ik me anderhalf jaar geleden niet kunnen bedenken.'

Welke vragen krijg je binnen en hoe ga je daarmee om?

Kristel: 'Als je met een project niet breed genoeg hebt kunnen communiceren vanwege een calamiteit merk je wel het verschil in type vragen. Hoe breder en eerder je afstemt en communiceert, hoe meer vragen je al hebt kunnen voorkomen voordat je begint met de uitvoering. De aard van vragen en klachten kan ook liggen aan het seizoen. Bijvoorbeeld hoog gras dat het zicht beperkt of vorstschade aan de provinciale wegen.'

Voor Hellas zijn de vragen heel anders van aard. 'Mijn stakeholders zijn meer de zakelijke partners zoals het Hoogheemraadschap, wegbeheerders, Liander of dorpsraden. Natuurlijk krijgen wij ook vragen van burgers binnen, maar als die betrekking hebben op het bestaande areaal buiten, dan zetten we de vraag direct door naar Kristel. Ik bezoek overigens wel allerlei stakeholders. Tenslotte worden de werkzaamheden nog steeds gedaan namens de provincie.'

Waar ben je trots op?

Daarover zijn beiden het meteen roerend eens: 'De hoeveelheid werk die we hebben verricht in het afgelopen jaar. Omdat het nog geen herkenbaar projectproces is en wij alle formats en processen moesten ervaren.' Hellas: 'Waar ik vooral ook blij mee ben is dat ik de spelers in het veld ken. Ik zit er liever dicht op. Daarmee haal je soms veel werk op de hals, maar mede daarom is de relatie ook goed.' Kristel bevestigt: 'De samenwerking tussen Hellas en mij gaat goed, we zijn open en eerlijk naar elkaar.' Een prachtige basis voor de resterende periode.

Vragen?

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.