Asfalteerwerkzaamheden op de N247 te Oosthuizen afgerond

Belijning op rotonde in N247 Oosthuizen

De werkzaamheden aan de N247 Oosthuizen zijn voorspoedig verlopen en inmiddels afgerond.

Er is veel werk verzet. Op maandag 11 juni werd gestart met werkzaamheden. Tijdens de eerste nacht werd het asfalt verwijderd: het zogenaamde “frezen”. Aansluitend is er dinsdagnacht gestart met het asfalteren van het nieuwe wegdek.  Woensdagnacht is de belijning aangebracht en donderdagnacht zijn de puntjes op de “i” gezet. Al met al zijn de werkzaamheden prima verlopen waardoor de geplande reservenacht (vrijdag 15 juni) kon vervallen.

Locatie

Het werkgebied startte net voor de fietstunnel tot  even voorbij de brandweerkazerne en het aan de overzijde gelegen tankstation, inclusief de rotonde.

Nachtwerk en volledige afsluiting

Om het werk zo snel en veilig mogelijk uit te voeren is er bewust voor gekozen om tijdens de avonden (van 20.00 uur tot 05.00 uur) en nachten te werken. Een volledige afsluitingen van de N247 was hierbij noodzakelijk voor de benodigde “veilige werkruimte” van het in te zetten frees- en asfalteermaterieel. Overdag was de weg gewoon toegankelijk voor alle verkeer. Wel gold er een snelheidsbeperking en diende men rekening te houden met mogelijke overlast en langere reistijden. De bussen werden door verkeersregelaars langs het werk geleid. De rijtijden van de busdiensten bleven daardoor ongewijzigd.

Bewonersbrief en overige belanghebbenden

Direct omwonenden en bedrijven in de omgeving zijn tijdig via een bewonersbrief, en in een enkel geval persoonlijk, op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en bijbehorende omleidingen.

Vragen?

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.