Werkzaamheden aan Parallelweg N242 en het fietspad Roskamsluis-Smuigelweg gereed

5 juni 2018
parallelweg n242

In opdracht van de provincie Noord-Holland is de Combinatie GBC Midden-Noord in het voorjaar van 2018 gestart met werkzaamheden aan de parallelweg N242.

Deze werkzaamheden zijn recentelijk afgerond.

Even ten noorden van de gemeente Heerhugowaard, ter hoogte van Oudkarspel buigt de huidige N242 af naar het noordoosten richting Verlaat, Nieuwe Niedorp en de gemeente Middenmeer. Aan de noordzijde van deze huidige N242 liep vroeger de ‘oude’ Provinciale weg, onder andere langs “Campingpark de Oude Boomgaard.” Tussen de Roskamsluis en de Smuigelweg.

Verbeteren van de verkeersveiligheid

In opdracht van de Provincie Noord-Holland zijn er aan de (oude) Provincialeweg de afgelopen periode werkzaamheden uitgevoerd. De weg is versmald naar 5,5 meter en er zijn twee snelheidsremmende plateaus aangebracht. Deze snelheidsremmende plateaus zijn bedoeld om de veiligheid voor het overstekende landbouwverkeer, evenals voor fietsers en voetgangers, te verbeteren. Er geldt een maximale snelheid van 60 km/uur.

De werkzaamheden bestonden onder andere uit: 

  • Het versmallen van de rijbaan, om snelheid van automobilisten te verminderen.
  • Het verbreden van de bermen.
  • Het aanbrengen van twee verkeersdrempels /plateaus, om snelheid van automobilisten te verminderen.
  • Het frezen en opnieuw asfalteren van de rijbaan.
  • Het opnieuw asfalteren van het fietspad.
  • Het aanbrengen van belijning.
  • Het asfalteren / bestraten van de in- uitritten naar de diverse percelen.
  • Het inzaaien van de bermen.

Vragen?

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.