Egmond aan den Hoef (N511 en N512): bermbrandjes door sigarettenpeuken

Bermbrand N511

De provincie Noord-Holland ontving de afgelopen dagen diverse meldingen van kleine brandjes in het strooisel onder de haagjes tussen rijbaan en fietspad aan de Herenweg in Egmond aan den Hoef (N511 en N512). De provincie heeft de situatie ter plekke direct samen met de gebiedsaannemer, politie en brandweer onderzocht; vanzelfsprekend geldt veiligheid voor alles.

Waarschijnlijk door sigarettenpeuken

Het kokos-strooisel, een gebruikelijk afdekmateriaal onder heggen, bleek op diverse plaatsen vlam te hebben gevat. De provincie beklemtoont dat dit kokos-strooisel niet spontaan kan ontbranden, ook niet in droge, warme weersomstandigheden: het ontbrandt pas na langere blootstelling aan vuur. De brandweer en politie sluiten vandalisme uit; zeer waarschijnlijk zijn de brandjes ontstaan door sigarettenpeuken van automobilisten en/of (brom)fietsers. De aanwezige wind in de relatief open omgeving zorgt ervoor dat het smeulende strooisel wordt aangewakkerd.

Maatregelen en extra toezicht

Het vermijden van nieuwe brandjes heeft de volledige aandacht van zowel de provincie als de brandweer en de politie. Daarvoor is alles inmiddels in het werk gesteld. Zo wordt het kokos-strooisel met een flinke laag aarde bedekt. Bovendien vindt intensiever toezicht langs de N511 en N512 plaats. Provincie, politie en brandweer roepen alle weggebruikers op om vooral géén sigarettenpeuken uit de auto te gooien.

Vragen?

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.