Onmiddellijke afsluiting N194 Koggenland

11 april 2019
Bebording

De provincie Noord-Holland heeft de N194 tussen rotonde Westeinde en rotonde Spierdijkerweg om veiligheidsredenen per direct afgesloten. Er is sprake van een gat naast de weg, dat onder het asfalt doorloopt.

Vanzelfsprekend wordt alles in het werk gesteld om het herstel op zo kort mogelijke termijn te realiseren.  Het verkeer wordt met verkeersregelaars over de parallelweg geleid.

Vragen?

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.