Nieuws

13 maart 2020

Herplant Markerwaardweg (N240), Medemblik: tot vrijdag 1 mei 2020

De provincie Noord-Holland voert sinds 19 februari 2020 werkzaamheden uit aan de provinciale Markerwaardweg. Er vindt herplant van bomen en struiken p...

13 maart 2020

Markerwaardweg Medemblik (N240): biodiversiteit staat centraal!

De provincie voert samen met de gebiedsaannemer langs de Markerwaardweg (N240) een doordacht groenbeleid uit, waarin biodiversiteit centraal staat. Vo...

13 maart 2020

Bomenkap N245 tussen Alkmaar en Noord-Scharwoude

De provincie Noord-Holland kan de 18 bomen langs de Schagerweg/Provincialeweg (N245) in Alkmaar toch gaan kappen. Het gaat om de bomen ter hoogte van ...

berm langs de weg
4 maart 2020

Innovatie op en rondom wegen

De provincie Noord-Holland innoveert op en langs de provinciale wegen. Deze innovaties zijn niet altijd zichtbaar voor weggebruikers. Daarom worden de...