Bomenkap N245 tussen Alkmaar en Noord-Scharwoude

De provincie Noord-Holland kan de 18 bomen langs de Schagerweg/Provincialeweg (N245) in Alkmaar toch gaan kappen. Het gaat om de bomen ter hoogte van de Laan van Darmstadt, binnen de bebouwde kom. Deze werkzaamheden stonden gepland van 26 februari tot en met 13 maart onder voorbehoud van de omgevingsvergunning. Daarop werd bezwaar gemaakt. Het bezwaar is op 10 maart ingetrokken waardoor de bomen nu alsnog gekapt worden.

Uit inspectie blijkt dat totaal 33 bomen langs de N245 tussen Alkmaar en Noord-Scharwoude ziek zijn of een gevaar voor de verkeersveiligheid vormen. Daarvan staan18 bomen binnen de bebouwde kom. De 15 bomen die buiten de bebouwde kom langs de N245 stonden konden wel al eerder gesnoeid en gekapt worden, omdat daar geen omgevingsvergunning voor nodig is maar een kapmelding.

Vragen?

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.