Herplant Markerwaardweg (N240), Medemblik: tot vrijdag 1 mei 2020

De provincie Noord-Holland voert sinds 19 februari 2020 werkzaamheden uit aan de provinciale Markerwaardweg. Er vindt herplant van bomen en struiken plaats. Ruim 200 bomen en meer dan 1.300 heesters en struiken worden geplant. Bovendien zaait de provincie de bermen opnieuw in. Eerder meldde de provincie dat deze herplant eind maart gereed zou zijn, maar meer tijd blijkt nodig. Naar verwachting wordt het werk op vrijdag 1 mei afgerond.

Rijbanen blijven open, behalve tussen 27 maart en 6 april

Het werk vindt op werkdagen tot en met 1 mei overdag plaats tussen 07.00 en 17.00 uur. De rijbanen blijven in beide richtingen open, behalve van 27 maart tot 6 april.

In die periode is de weg volledig afgesloten tussen de Almereweg en Zwaagdijk. Naast de herplant worden dan ook asfaltscheuren hersteld. Van 27 maart, 20.00 uur, tot 6 april, 05.00 uur, geldt voor zowel weggebruikers in noordelijke als zuidelijke richting een omleidingsroute via de N307, A7 en N239 (vice-versa). Het verkeer in zuidelijke richting kan ook gebruik maken van de parallelweg van de N240. <link naar persbericht N240 asfaltherstel>

Verkeersmaatregelen tot 27 maart en na 6 april

De herplant vindt plaats in de berm. Voor de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers staat langs de weg een afzetting. Het verkeer wordt door verkeersbegeleiders langs deze afzetting geleid. De maximumsnelheid voor het verkeer wordt teruggebracht naar 50 km per uur. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging van maximaal 5 minuten. Vanzelfsprekend geldt dat er alleen gewerkt kan worden als de weersomstandigheden het toelaten.

Biodiversiteit staat centraal

De provincie voert samen met de gebiedsaannemer langs de Markerwaardweg (N240) een doordacht groenbeleid uit, waarin biodiversiteit centraal staat. Volop aandacht voor planten en dieren dus. Hoe ziet dat groenbeleid eruit en wat betekent het voor de natuur op en rond de Markerwaardweg? Een prachtige impuls, zoveel is zeker!

Lees het bericht over biodiversiteit

Vragen?

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.