De werkzaamheden aan de Hoornsevaart worden weer hervat

Na een korte winterse periode worden de werkzaamheden aan de Hoornsevaart weer hervat. Voordat de winter inviel verliepen de werkzaamheden zeer voorspoedig. Verwijderen en aanbrengen van de damwanden ging makkelijker dan vooraf was aangenomen. Ondanks de korte winterse periode kunnen wij eerder beginnen aan de werkzaamheden op de diverse locaties.

Vanaf 22 februari ’21 starten wij met de nog resterende werkzaamheden aan de oever tussen de Frieseweg en de Arie Berkhoutbrug (Zwijnsmeerpad). Werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van de deksloven op het aangebrachte damwandscherm, afwerken van de taluds en het weer terugplaatsen van de steigers. Wij verwachten de werkzaamheden 19 maart ’21 af te kunnen ronden.

Gelijktijdig starten ook de werkzaamheden aan de oever tussen de Arie Berkhoutbrug (Zwijnsmeeerpad) en de 2e halve Maansbrug (Herenweg). Wij verwachten alle werkzaamheden op 26 maart ’21 af te ronden waarna de ligplaatsen weer in gebruik kunnen worden genomen.

Vanaf de volkstuinvereniging richting de 2e halve Maansbrug dient nog een gedeelte damwandscherm aangebracht te worden. De planning is om maandag 8 maart ’21 hiermee te starten, werkzaamheden duren ongeveer een week.

Tijdens het aanbrengen van de damwanden wordt het fietspad Molenkade tussen de Arie Berkhoutbrug (Zwijnsmeerpad) en de 2e halve Maansweg (Herenweg) afgesloten voor (fiets-)verkeer. Voor fietsers wordt er een omleiding geplaatst, de route wordt Zwijnsmeerpad, Hoornseweg, Herenweg en vice versa.

Vanaf maandag 8 maart ’21 starten de werkzaamheden ter hoogte van de Breelaan. De verwachting is dat de werkzaamheden vrijdag 2 april ’21 worden afgerond.

Langs de Hoornseweg is de damwand al aangebracht. Vanaf 27 maart ’21 kan de steiger weer in gebruik worden genomen.

De start van de werkzaamheden langs de Ringvaart van de Heerhugowaard te Ursem staan gepland vanaf 15 maart ’21, werkzaamheden duren ongeveer 2 weken. Op deze locatie wordt ook de bestaande damwand verwijderd en een nieuwe stalen damwand aangebracht.

In september ’21 worden er nog werkzaamheden rond de 2e halve Maansbrug (herenweg) uitgevoerd, exacte datum is nog niet bekend.

Vragen?

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.