In gebruik neming steiger Hoornsevaart

De werkzaamheden verlopen, ondanks de korte winterse periode, zeer voorspoedig. Zoals het er nu naar uit ziet worden de verwijderde aanlegsteigers, maar ook de nieuwe aanlegsteigers, in week 10-12 herplaatst. Vanaf 1 april 2021 kunnen dan de aanlegsteigers weer in gebruik worden genomen.

Vignet voor ligplaatsontheffing

Op alle provinciale vaarwegen is een ontheffing nodig voor een ligplaats.

Sinds 2018 werkt de provincie Noord-Holland aan de aanpassing van het beleid voor ligplaatsen.

Nieuw is het vignet met ingebouwde chip (een plaatje, iets groter dan een bankpas).

Om te laten zien dat u een ligplaatsontheffing heeft, is het verplicht om het vignet op een zo duidelijk mogelijk zichtbare plek op uw vaartuig te plaatsen.

Door deze vignetten weet de provincie welke ligplaatsen bezet zijn en waar nog plekken vrij zijn voor andere vaartuigen.

Tot en met maart krijgt iedereen die al een ligplaats heeft een ligplaatsontheffing het vignet toegestuurd.

Heeft u eind maart nog geen vignet ontvangen? Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie, via 0800-0200 600 (gratis).

Heeft u nog geen ligplaatsontheffing aangevraagd? Kijk dan op www.noord-holland.nl/ligplaatsen hoe u een ontheffing kunt aanvragen.

Vragen?

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.