Weghalen van bomen langs de Westdijk (N244) vanwege de veiligheid

Half november werd bekend dat er groenwerkzaamheden langs de Westdijk (N244) gaan plaatsvinden. Inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen om de nieuwe fruitbomen en heesters te kunnen planten. In januari 2022 starten de kapwerkzaamheden. Met dit bericht informeren wij u graag over de impact van deze werkzaamheden.

Onlangs is opnieuw een inspectie uitgevoerd om de staat van de bomen te onderzoeken. De bomen die een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid worden weggehaald om te voorkomen dat er door afbrekende takken onveilige situaties ontstaan voor het wegverkeer. Deze inspectie vindt jaarlijks plaats.

Werkzaamheden in drie weekenden

Als het eerste groen is geplant starten wij met het kappen van de populieren die een gevaar kunnen vormen voor de verkeersveiligheid. In principe worden de bomen zoals eerder is aangegeven ‘om en om’ gekapt. De verwachting is dat de andere bomen hierdoor langer kunnen blijven staan. De kapwerkzaamheden worden in drie weekenden uitgevoerd. Het betreft het weekend van:
15-16 januari, het weekend van 22-23 januari en het weekend van 5-6 februari 2022.

De werkzaamheden voeren wij in het weekend uit omdat het nodig is om de Westdijk (N244) in beide richtingen af te sluiten zodat de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. Er is een omleiding voor doorgaand verkeer. Verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via de A9. Verkeer richting het noorden wordt omgeleid via de N246. Nood- en hulpdiensten hebben doorgang via de parallelweg. De woningen aan de Westdijk blijven bereikbaar via de parallelweg.

Wat merkt u ervan?

De kapwerkzaamheden kunnen geluidshinder geven, daarom worden deze werkzaamheden overdag uitgevoerd. De overige werkzaamheden, zoals het afvoeren van boomstammen en takken, duren tot circa 23.00 uur in de avond.

Weghalen van bomen langs de Westdijk (N244) vanwege de veiligheid

Vragen?

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.