Provincie verbetert grondkwaliteit bermen N194/N307 West-Friesland

De provincie Noord-Holland start in mei 2022 met de aanpak van de bermen langs de N194/N307 in West-Friesland. Allereerst wordt de grond verbeterd en opnieuw ingezaaid en worden dode bomen weggehaald. Het is een eerste stap naar de verdere uitvoering van het landschapsplan dat ter plekke geldt.

Kwaliteit grond niet optimaal

Ongeveer 3 jaar geleden zijn, in lijn met het landschapsplan N23, jonge bomen aangeplant in de bermen langs de N194 (Scharwoude-Heerhugowaard) en N307 (Enkhuizen-Zwaag). Een groot deel van deze bomen is nooit goed aangeslagen. Waar dat precies aan ligt, is niet duidelijk. Ervaringsgegevens van de laatste 3 jaar en nieuwe inzichten wijzen sowieso uit dat de kwaliteit van de bodem niet optimaal is.

Stap 1: grondverbetering en weghalen dode bomen

Voordat nieuwe bomen worden terug geplant, is het noodzakelijk om de grond te verbeteren. Eerst wordt de toplaag verwijderd. Vervolgens wordt de grond opnieuw ingezaaid met kruiden die voeding leveren en de bodemstructuur verbeteren. Ook de circa 650 dode bomen die nog in de berm staan, worden verwijderd. De bomen die wel tot groei zijn gekomen, blijven natuurlijk gewoon staan. Na het inzaaien wordt de grond 1 tot 2 jaar met rust gelaten zodat voedingsstoffen voldoende diep kunnen doordringen.

Nieuwe bomen

De provincie houdt de ontwikkeling van de grond in de gaten. Als die voldoende gezond is, kunnen volgende stappen worden genomen en zullen er nieuwe bomen worden geplant. Dit kan wel enige jaren duren.

Stap 1 in mei 2022: minimale hinder

Samen met gebiedsaannemer BAM/Equans/Krinkels start de provincie begin mei 2022 met stap 1, het verbeteren van de grond en het weghalen van de dode bomen. Naar verwachting vindt stap 1 in ongeveer 4 weken plaats. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd, met minimale hinder voor weggebruikers.

Vragen?

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.