Baggerwerkzaamheden N241, N243 en N244: Vanaf 3 september 2019 (3 maanden)

3 september 2019 13:28

Gebiedscombinatie Midden-Noord start in week 36 (vanaf 3 september) met het baggeren van diverse watergangen langs de N241 A.C. De Graafweg, N243 Noordervaart/Middenweg en N244 Westdijk. De baggerwerkzaamheden zullen ongeveer drie maanden in beslag nemen. De bagger uit deze watergangen is niet verontreinigd en wordt afgevoerd naar het baggerdepot van het Hoogheemraadschap.

Alle watergangen binnen het gebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier moeten een bepaalde vastgestelde diepte hebben. Als ze minder diep zijn, kan er minder water worden afgevoerd waardoor wateroverlast kan ontstaan. De vastgestelde diepte voor iedere watergang staat aangegeven in de legger.

Om de watergangen op de vastgestelde diepte te houden wordt de bagger regelmatig weggehaald, oftewel: de watergang wordt gebaggerd.

De werkzaamheden veroorzaken weinig tot geen hinder voor de weggebruiker en omgeving, waar noodzakelijk plaatsen wij verkeersmaatregelen en wij proberen de hinder tot een minimum te beperken.