Herstelwerkzaamheden asfalt Middenweg (N243): afsluiting avonden/nachten

12 oktober 2018 11:51
Wegwerkzaamheden in de nacht

De provincie Noord-Holland verricht in de nachten van dinsdag 16 op 17 en woensdag 17 op 18 oktober 2018 herstelwerkzaamheden aan het asfalt aan de Middenweg (N243) op diverse locaties tussen de rotonde (aansluiting met de N509) nabij Noordbeemster en voetbalvereniging Kwiek ‘78 in Avenhorn. Deze herstelwerkzaamheden staan los van de uitvoering van het project herinrichting N243 dat volgens de huidige planning in het najaar van 2019 van start gaat.

Afsluitingen avonden en nachten

De werkzaamheden aan de N243 vinden plaats op de volgende avonden/nachten:

  • dinsdagavond 16 oktober 20.00 uur t/m woensdagochtend 17 oktober 05.00 uur.
  • woensdagavond 17 oktober 20.00 uur t/m donderdagochtend 17 oktober 05.00 uur.

Tijdens de werkzaamheden wordt de weg volledig afgesloten zodat wij het werk veilig en efficiënt kunnen uitvoeren.

Verkeersregelaars zorgen ervoor dat alleen bewoners aan de weg worden doorgelaten.

Omleiding

Verkeer afkomstig vanuit en richting Alkmaar wordt via verkeersborden omgeleid over de N509 en de N247. Overdag is de weg voor al het verkeer normaal toegankelijk.

Beperkte hinder

Enige geluidsoverlast in de avonden en nachten is mogelijk. Daarnaast moet rekening gehouden worden met mogelijke hinder door omleidingen. De provincie stelt alles in het werk om overlast tot een minimum te beperken.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden en omleidingsroutes zijn ook te volgen via Twitter (@ProvincieNH).