Werkzaamheden Langebalkbrug (N242): afsluitingen tussen 15 oktober- 9 december 2018

8 oktober 2018 13:20
 Werkzaamheden Langebalkbrug (N242): afsluitingen tussen 15 oktober- 9 december 2018

De provincie Noord-Holland verricht tussen 15 oktober tot 9 december 2018 in de avonden en nachten onderhoudswerkzaamheden aan de Langebalkbrug (N242). Om het werk veilig uit te kunnen voeren, worden zowel de N242 als de Langebalkweg op diverse momenten geheel of gedeeltelijk afgesloten. De werkzaamheden vinden plaats gedurende 5 nachten per week, van maandag tot en met zaterdag.

Afsluitingen Langebalkweg

  • Maandag 15 t/m zaterdag 20 oktober: afsluiting Langebalkweg (incl. fietspad) tussen 20.00-04.00 uur. Overdag is de weg voor alle verkeer normaal toegankelijk.
  • Maandag 5 november t/m zaterdag 8 december: afsluiting Langebalkweg (incl. fietspad) tussen 20.00-04.00 uur.
  • Maandag 12 t/m zaterdag 24 november: gedeeltelijke rijbaanafsluiting Langebalkweg overdag tussen 04.00 en 12.00. Het verkeer wordt via één baan langs het werk geleid.

Afsluitingen avonden en nachten N242

  • Maandag 15 t/m zaterdag 20 oktober: afsluiting N242 (van kruising met Pannekeetweg tot de kruising met de Schoutenbosweg, incl. fietspad) tussen 20.00-04.00 uur. Het (fiets)verkeer wordt omgeleid. Overdag is de weg voor alle verkeer normaal toegankelijk
  • Maandag 5 november t/m zaterdag 8 december: afsluiting N242 (van kruising met Pannekeetweg tot de kruising met de Schoutenbosweg) tussen 20.00-04.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid. Overdag is de weg voor alle verkeer normaal toegankelijk.

Enige hinder mogelijk

Enige geluidshinder in avonden en nachten is mogelijk. Daarnaast moet rekening gehouden worden met mogelijke hinder door omleidingen. De provincie stelt alles in het werk om overlast tot een minimum te beperken.

Meer informatie

Met vragen, zorgen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via Twitter (@ProvincieNH).