Werkzaamheden Middenweg (N243) Noordbeemster: 23 mei 2019

20 mei 2019 13:09
Werkzaamheden Middenweg (N243) Noordbeemster: 23 mei 2019

De provincie Noord-Holland verricht op donderdag 23 mei 2019 werkzaamheden langs de N243 Middenweg in Noordbeemster. Er worden lichtmasten vervangen ter hoogte van de kruising met de Mijzerweg.

De werkzaamheden vinden plaats op donderdag 23 mei van 9.00 tot 15.00 uur. De snelheid op de weg wordt verlaagd naar 50 kilometer per uur en er vindt een halve rijbaanafzetting plaats. Doorgaand verkeer wordt langs het werk geleid met verkeersregelaars. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via Twitter (@ProvincieNH).