Werkzaamheden Middenweg N509 Noordbeemster: 17 juli 2019

17 juli 2019 08:41

De provincie Noord-Holland verricht op woensdag 17 juli werkzaamheden langs de Middenweg (N509) in Noordbeemster ten noorden van de rotonde op de Oosthuizerweg. Er worden twee lichtmasten vervangen.

De werkzaamheden vinden plaats op woensdag 17 juli tussen 9.00 en 15.00 uur. De snelheid op de weg wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur en het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid. De provincie stelt alles in het werk om overlast tot een minimum te beperken.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden worden ook geplaatst op onze website www.gebiedscontractmiddennoord.nl en zijn te volgen via Twitter (@ProvincieNH).