Werkzaamheden Nollenweg (N508) Alkmaar: 22 tot en met 29 mei 2019

16 mei 2019 09:01
Werkzaamheden Nollenweg (N508) Alkmaar: 22 tot en met 29 mei 2019

De provincie Noord-Holland verricht in de nachten van woensdag 22 mei tot en met woensdag 29 mei 2019 asfalteringswerkzaamheden aan de N508 Nollenweg in Alkmaar. Het weggedeelte waar de werkzaamheden plaatsvinden bevindt zich tussen de Provincialeweg N242 en de Huiswaarderweg N245.

De werkzaamheden vinden plaats in de nachten van woensdag 22 mei tot en met woensdag 29 mei van 20.00 tot 5.00 uur. De snelheid op de weg wordt verlaagd naar 50 km per uur en er vindt een rijbaanafzetting plaats. De toe- en afrit van de N508 naar de Hertog Aalbrechtweg wordt gedurende twee nachten tijdelijk afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via bebording. In het weekend van zaterdag 25 op zondag 26 mei worden geen werkzaamheden verricht. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via Twitter (@ProvincieNH).