Werkzaamheden Provincialeweg Noord-Scharwoude (N504) : 8 mei 2019

7 mei 2019 10:54
Werkzaamheden Provincialeweg Noord-Scharwoude (N504) : 8 mei 2019

De provincie Noord-Holland verricht op woensdag 8 mei 2019 werkzaamheden aan de detectielussen op de Provincialeweg  N504 nabij Voorbruggracht in Noord-Scharwoude. De detectielussen worden vervangen.

De werkzaamheden vinden plaats op woensdag 8 mei van 09.00 tot 15.00 uur. De snelheid op de weg wordt verlaagd naar 50 km/u en er vindt een halve rijbaanafzetting plaats met voorrangsregeling en verkeersregelaar. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via Twitter (@ProvincieNH).