Werkzaamheden Westerweg N242 Heerhugowaard: 16 juli 2019

16 juli 2019 17:01

De provincie Noord-Holland verricht op dinsdag 16 juli werkzaamheden langs de N242 Westerweg in Heerhugowaard ter hoogte van de kruising met de Edisonstraat. Er wordt onderhoud aan de berm verricht.

De werkzaamheden zijn ’s avonds op dinsdag 16 juli tussen 20.00 en 23.55 uur. De snelheid op de weg wordt verlaagd naar 50 kilometer per uur en het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid.  De provincie stelt alles in het werk om overlast tot een minimum te beperken.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden worden ook geplaatst op onze website www.gebiedscontractmiddennoord.nl en zijn te volgen via Twitter (@ProvincieNH).