Over het project

Het areaal van het contract kent wegen met verschillende verschijningsvormen.

Rondom Alkmaar zijn de wegen over het algemeen drukker, vaker meerstrooks (zoals de N242 en N245) en ruimer van opzet. Het is duidelijk dat deze wegen deel uit maken van het wegennet rondom deze stad en daarmee aan de bereikbaarheid van het gebied bijdragen.

Rondom de kuststreek zijn de wegen zoals de N510 en N511 anders van karakter, ze zijn vaker meer slingerend aangelegd, lopen door bebost (duin)gebied en voorzien ook het recreatieverkeer dat in dit gebied zijn stempel drukt.

De wegen zoals de N243, N247 en de N240 liggen over grotere gedeeltes in poldergebied en kennen lange rechtstanden. De verkeersdrukte is hier wat lager dan rond Alkmaar.

Al deze wegen hebben kenmerken en eigenschappen die van invloed zijn op het werken op, in, onder of langs de weg. In dit plan wordt daar bij stil gestaan en passen we onze werkwijze hierop aan.

De indicatieve aantallen en lengtes waaruit het areaal bestaat, zijn opgenomen in het onderstaande figuur.

Grafische weergave kengetallen

Indicatieve aantallen/lengtes in het areaal.