Veelgestelde vragen

Wij zijn medewerkers van Combinatie Gebiedscontract Midden-Noord. Gebiedscontract Midden-Noord is een combinatie van bedrijven die in opdracht van provincie Noord-Holland tot 1 april 2027 het beheer en onderhoud uitvoert aan de provinciale infrastructuur in de het deel Midden-Noord van Noord-Holland. Dit gebied omvat Alkmaar e.o. en West-Friesland.

Gebiedscontract Midden-Noord is een combinatie van BAM Infra NL, Krinkels BV en Engie Services.

De Combinatie Gebiedscontract Midden-Noord voert in opdracht van provincie Noord-Holland het dagelijks beheer en onderhoud uit van onder andere de wegen en fietspaden, vaarwegen, gebouwen, sluizen, bruggen, verkeerslichten, lichtmasten en het groen dat eigendom is van de provincie. Daarnaast is de combinatie verantwoordelijk voor het afhandelen van incidenten en gladheidsbestrijding (strooien). De werkzaamheden die wij uitvoeren bestaan onder andere uit:

  • het maaien van de bermen
  • het snoeien en onkruidvrij houden van de beplanting
  • legen van afvalbakken
  • verwijderen van reclame-uitingen en graffiti
  • herstellen van verkeersborden en bewegwijzering
  • herstellen van asfalt en bestrating
  • smeren van de beweegbare bruggen
  • herstellen van storingen aan lichtmasten en verkeerslichten
  • herstellen van beschoeiing langs vaarwegen
  • op diepte houden van watergangen

Wanneer je buiten bent, is het prettig als het straatbeeld er schoon, heel en veilig uitziet. Dit noemen we de kwaliteit van de openbare ruimte. Iedereen in de provincie Noord Holland heeft te maken met de openbare ruimte. We wonen, werken en recreëren er. In de provincie zijn afspraken gemaakt over hoe netjes, hoe schoon en hoe veilig de straten en vaarwegen moeten zijn. Zo is er afgesproken hoeveel (zwerf)vuil er mag liggen, hoeveel onkruid er mag staan, hoe het asfalt op de weg eruit moet zien en wat de kwaliteit van onderhoud van de bruggen moet zijn. Tegenwoordig wordt er onderhoud uitgevoerd als de openbare ruimte niet meer voldoet aan de afgesproken kwaliteit. Dit is een andere manier van werken die ervoor zorgt dat de kwaliteit van het straatbeeld op het afgesproken niveau blijft. Nu wordt er bijvoorbeeld pas gemaaid op het moment dat het gras te lang dreigt te worden en niet in vooraf vaststelde weken.

Sinds 1 april 2017 wordt het gebied op basis van de afgesproken beeld- en technische kwaliteit onderhouden.  Om duidelijke afspraken te kunnen maken over de kwaliteit van de openbare ruimte is landelijk een methode ontwikkeld. Hierdoor kan iedereen in Nederland dezelfde taal spreken voor het onderhoud van de openbare ruimte en dezelfde normen hanteren. Deze methode werkt op basis van beelden. Het bestaat uit series met plaatjes en omschrijvingen. Hierin zijn de kwaliteitsniveaus aangegeven voor bijvoorbeeld bomen,  gras, straten en stoepen, verkeersborden en zwerfafval. De niveaus lopen van A+ (zeer hoog) tot en met D (laag).

Daarnaast wordt gekeken naar de technische kwaliteit. Zo moeten bijvoorbeeld banken, bruggen, lichtmasten en verkeerslichten werken zoals bedoeld. Dit is een veilig aspect van onderhoud aan de openbare ruimte.

Gazon met verschilende hoeveelheden zwerfafval

Meetinstructie grof zwerfafval (>10 cm)

De Combinatie Gebiedscontract Midden-Noord heeft een 10-jarig contract met de provincie Noord-Holland. Dit betekent dat wij tot 1 april 2027 het beheer en onderhoud in het gebied uitvoeren.

De provincie Noord-Holland werkt aan geïntegreerde gebiedscontracten waarin het beheer en onderhoud van een gebied voor langere tijd wordt uitbesteed aan één marktpartij of combinatie. In het gebiedscontract werkt de provincie voor de duur van tien jaar nauw samen met de markt en doet hierbij een beroep op haar kennis en innovatiekracht. De provincie blijft eigenaar van het areaal en voert regie over de uitvoering van het onderhoud binnen het gebied.

Indien deze werkzaamheden tot ons werkpakket behoren, dan kunnen we kijken hoe wij u kunnen helpen. Kunt u ons een e-mail sturen met daarin uw verzoek met een duidelijke locatie vermeld? Dan beantwoorden wij binnen enkele werkdagen uw verzoek. Ons e-mailadres is: servicepunt@noord-holland.nl.

Wij streven ernaar het beheer en onderhoud zodanig uit te voeren dat iedereen er tevreden over is en er geen last van ondervindt. Mocht u toch ontevreden zijn, dan kunt u dat melden op het telefoonnummer 0800 - 0200 600 (gratis) of per e-mail via servicepunt@noord-holland.nl. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Dan zullen wij aan hand van uw melding ons best doen om het te verbeteren.

Dat kan. Stuur hiervoor een e-mail naar gbcmiddennoord@bam.com.